Jesteś tutaj: Start / Zarządzenia
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZARZĄDZENIA ROK 2019

 • Zarządzenie nr 2/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie w sprawie dnia wolnego - 2 maja 2019 roku.
 • Zarządzenie nr 1/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie

ZARZĄDZENIA ROK 2018

 • Zarządzenie nr 1/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie nr 2/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątkowych
 • Zarządzenie nr 3/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie nr 4/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie nr 5/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wdrożenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w  Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie nr 6/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie nr 7/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie nr 8/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIA ROK 2017

 • Zarządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie Nr 2/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie Nr 3/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 21 lipca 2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie Nr 4/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie Nr 5/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie w zamian za święto 11 listopada przypadającego w sobotę
 • Zarządzenie nr 6/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z  dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątkowych
 • Zarządzenie Nr 7/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie 8/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie 9/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania dodatków zadaniowych członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie

ZARZĄDZENIA ROK 2016

 • Zarządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie Nr 2/2016 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie Nr 3/2016 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie Nr 4/2016 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie w zamian za dzień 4 czerwca 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 5/2016 Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 10 października 2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie Nr 6/2016 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie Nr 7/2016 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie Nr 8/2016 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansowa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie

ZARZĄDZENIA ROK 2015

 • Zarządzenie Nr 1/2015 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 05.05.2015 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątkowych
 • Zarządzenie Nr 2/2015 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie Nr 3/2015 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie w zamian za święto 15 sierpnia przypadające w sobotę.(treść zarządzenia, załącznik)
 • Zarządzenie 4/2015 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątkowych

 • Zarządzenie Nr 5/2015 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie w zamian za święto 26 grudnia przypadające w sobotę

 • Zarządzenie Nr 6/2015 roku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIA ROK 2014

 • Zarządzenie Nr 1/2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 05 lutego 2014 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie.
 • Zarządzenie Nr 2/2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie(treść zarządzenia)
 • Zarządzenie Nr 3/2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 27.10.2014 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątkowych
 • Zarządzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie Nr 4/2014 z dnia 28 października w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 5/2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie (treść zarządzenia)

ZARZĄDZENIA ROK 2013

 • Zarządzenie NR 1/2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie.
 • Zarządzenie Nr 2/2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy dla Pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie Nr 3/2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie Nr 4/2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie
 • Zarządzenie Nr 5/2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 14.11.2013 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątkowych
 • Zarządzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie Nr 6/2013 z dnia 14 listopada w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 7/2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 14 listopada 2013r.w sprawie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie.
 • Zarządzenie Nr 8/13 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie

ZARZĄDZENIA ROK 2012

 • Zarządzenie Nr 1/12 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie.
 • Zarządzenie Nr 2/12 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie”
 • Zarządzenie nr 3/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie.
 • Zarządzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie Nr 4/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 5/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie

ZARZĄDZENIA ROK 2011

 • Zarządzenie Nr 1/11 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie.
 • Zarządzenie Nr 2/2011 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie.
 • Zarządzenie Nr 3/2011Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 17 marca 2011 roku zmieniające Zarządzenie nr 4/2009 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu warunków użytkowania samochodu służbowego”.
 • Zarządzenie Nr 4/2011 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie.
 • Zarządzenie Nr 5/2011 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 01.11.2011 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątkowych Zarządzenie Nr 6/2011 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 20.12.2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIA ROK 2010:

 • Zarządzenie Nr 1/2010 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie.
 • Zarządzenie Nr 2/2010 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie Zasad przeprowadzania służby przygotowawczej.
 • Zarządzenie Nr 3/2010 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 01 lutego 2010r.  w sprawie wprowadzenia Aneksu do zakładowego planu kont dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie.
 • Zarządzenie Nr 4/2010 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie.
 • Zarządzenie Nr 5/2010 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 15.12.2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

ZARZĄDZENIA ROK 2009 (teści zarządzeń) :

 • Zarządzenie Nr 1/2009 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 09.11.2009 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.
 • Zarządzenie Nr 2/2009 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu przyznawania nagród w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie.
 • Zarządzenie Nr 3/2009 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 23.12.2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Zarządzenie Nr 4/2009 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu warunków użytkowania samochodu służbowego".

ZARZĄDZENIA ROK 2008 (teści zarządzeń) :

 • Zarządzenie Nr 1/08 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 5 maja 2008 roku wprowadzające instrukcję gospodarowania środkami rzeczowymi w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie,
 • Zarządzenie Nr 2/08 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 7 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie,
 • Zarządzenie Nr 3/08 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie,
 • Zarządzenie Nr 4/2008 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie.
 • Zarządzenie Nr 5/2008 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz aktualizacji strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie.
 • Zarządzenie Nr 6/2008 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie.
 • Zarządzenie Nr 7/2008 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 01 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej
 • Zarządzenie Nr 8/2008 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 01 grudnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Zarządzenie Nr 9/2008 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 20 grudnia 2008 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie.
 • Zarządzenie Nr 10/2008 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 20 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia Aneksu do zakładowego planu kont dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie.

ZARZĄDZENIA ROK 2007 (teści zarządzeń) :

 • Zarządzenie Nr 1/2007 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie,
 • Zarządzenie Nr 2/2007 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 12.11. 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

ZARZĄDZENIA ROK 2006 (teści zarządzeń) :

 • Zarządzenie Nr 1/2006 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 05.12. 2006 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej,
 • Zarządzenie Nr 2/2006 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 20.12. 2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • Zarządzenie Nr 3/06 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu do zakładowego planu kont dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie.

ZARZĄDZENIA ROK 2005 (teści zarządzeń) :

 • Zarządzenie Nr 1/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie,
 • Zarządzenie Nr 2/2005 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 10.12.2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • Zarządzenie Nr 3/2005 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 10.12.2005 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.

ZARZĄDZENIA ROK 2004 (teści zarządzeń) :

 • Zarządzenie Nr 1 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 5 lipca 2004 roku wprowadzające instrukcję gospodarowania środkami rzeczowymi w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie,
 • Zarządzenie Nr 2/2004 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie,
 • Zarządzenie Nr 3/04 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zakładowego planu kont dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie,
 • Zarządzenie Nr 4/2004 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 30.12.2004 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

ZARZĄDZENIA ROK 2003 (teści zarządzeń) :

 • Zarządzenie Nr 1/2003 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 11 lipca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie.

ZARZĄDZENIA ROK 1999 (teści zarządzeń) :

 • Zarządzenie Nr 1 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 23 lipca 1999 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie,
 • Zarządzenie Nr 2/99 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 23 lipca 1999 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Staszów
Data utworzenia:2017-03-08
Data publikacji:2017-03-08
Osoba sporządzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:1754